Uppsala Judoklubb
Årsstämman uppskjuten!
2018-05-02 12:00

Då alla förberedelser inte är riktigt klara, skjuts årsmötet upp. Mer information kommer när nytt datum bestämts!

 
Våra sponsorer